[pc-pvt-content allow=”3,6″ warning=”1″ message=”Niet nodig voor uw opleiding”]

FORMAT BUSINESS PLAN

  Aantal Pagina’s
Voorwoord  
Inhoudsopgave  
Samenvatting  
Inleiding  
   
1.0 – De vraagstelling  1,5
1.1 – De organisatie waar je werkt  
1.2 – Wat is de aanleiding van je BP
1.3 – Wie gaf opdracht voor dit BP
1.4 – De vraag die je wilt beantwoorden
1.5 – Het doel wat je met dit BP wilt bereiken
1.6 – Randvoorwaarden
1.7 – Jouw eigen doelstelling m.b.t. dit BP
 
2.0 – De analyse  2
2.1 – Gegevens verzamelen  
2.2 – De theorie praktisch getoetst
2.3 – Benchmarking
2.4 – Conclusie
 
3.0 – Scenario’s, keuzes en doelstellingen  2
3.1 – Scenario’s  
3.2 – Oplossingstrategie
3.3 – Bijdrage aan doelstelling
 
4.0 – Implementatie 2
4.1 – Resultaat  
4.2 – Actoren
4.3 – Activiteiten en planning
4.4 – Grenzen
4.5 – Randvoorwaarden
4.6 – Kosten en baten
 
5.0 – Verkoop en borging van je plan 1,5
5.1 – Draagvlak  
5.2 – Kwaliteitsborging
5.3 – Evaluatie
5.4 – Verslag presentatie
 
6.0 – Reflectie  0,5
 
Bijlagen  max. 3

VOORBEELD BUSINESS PLAN (onderdelen/opzet/structuur)

In onderstaande link tref je een VOORBEELD aan van een Business Plan uit de praktijk. Let wel, het gaat om een globale opzet om jou op weg te helpen. Het is niet de bedoeling om tekstgedeelten te kopiëren etc. In “rood” zie je de theoretische invullingen. Omwille de discretie zijn de namen van bedrijven en personen fictief.

MODEL Business Plan

Wat wordt er van je verwacht bij iedere paragraaf? In onderstaande link kun je informatie terugvinden die met de verschillende hoofdstukken en paragrafen te maken hebben. Ook de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een paragraaf naar behoren te schrijven staan erbij vermeld.

Business Plan ETC – toelichting per hoofdstuk

Mogelijke voorbeelden van een Business Plan per module:

Module Leiderschap:

 • Breng je team in beeld volgens Hersey & Blanchard en plaats je leiderschapsstijl hierbij
 • Stel een adviesrapport op m.b.t. de besluitvormingsprocessen in je organisatie
 • Breng de ontwikkelingsfase van je team  in beeld en bepaal welke wijzigingen noodzakelijk zijn voor verdere groei

Module Processen, plannen en organiseren:

 • Wijziging van de organisatiestructuur van jouw afdeling
 • Stel een adviesrapport op m.b.t. de huidige functie van de werkprocessen op jouw afdeling
 • Maak een verslag van de niet behaalde resultaten op jouw afdeling en geef verbeterpunten aan
 • Doorlichting van de verschillende processen op jouw afdeling met verbeterpunten
 • Analyseer de huidige voortgangscontrole op jouw afdeling met verbeterpunten
 • Analyseer de huidige tijdsbesteding op je afdeling en maak een plan van aanpak: Timemanagement

Module Organisatiepsychologie:

Plan van aanpak m.b.t. verbetering van de communicatie binnen de organisatie
Analyseer de doelmatigheid van samenwerken in het kader van procesverliezen
Maak een adviesrapport ter voorkoming van stress in de organisatie en behandel psychosociale arbeids risico’s
 Analyseer een eventuele diversiteit en de invloed op de groepsidentiteit en maak een verbeterplan
Analyseer de huidige cultuur op jouw afdeling met verbeterpunten

Module Verandermanagement:

Schrijf een advies voor een verandertraject in je organisatie

Stel een diagnose (wat is er aan de hand, hoe kom ik erachter, kan mijn aanpak de organisatie verstoren)

Maak een voorstel voor een verandertraject in je organisatie

Schrijf een interventieplan voor een verandertraject in je organisatie.

Module Commerciële en financiële aspecten:

Schrijf een advies voor een marketingactie in je organisatie

Voldoet je organisatie aan de voorwaarden om een strategisch profiel te bezitten. En wat kan er eventueel verbeterd worden?

Welke kansen zie je voor je organisatie op de (verschillende) markt(en)?

Breng de markt in beeld en bepaal de posities van de belangrijkste spelers

Welke (markt)mogelijkheden zijn er (kansen) voor jouw afdeling binnen je organisatie

Bepaal de plc (prodcut life cycle) van verschillende producten binnen je organisatie

Wat of welke aspecten vormen de grootste bedreigingen (in marketingtermen) voor je organisatie

Kostenanalyse

Kostprijsbepaling

Verschillenanalyse tussen budget en feit

Voorstel tot verlaging van indirecte of directe kosten

Knelpuntscalculatie

Module Projectmanagement

Wijziging in een technisch proces

Verhuizing naar een andere locatie

Organiseren van een (100-jarig) jubileum van het bedrijf

Het introduceren van een nieuw computerprogramma

Aanpassen van werkprocedures

BEOORDELING BUSINESS PLAN (1e jaar)

Je eerste Business Plan wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Toepassing theorie op het Business Plan (25 % van de beoordeling)
 • Zelfreflectie (15 % van de beoordeling)
 • Uitvoering (10 % van de beoordeling)
 • Externe deskundige (20 % van de beoordeling)

Vanaf het tweede Business Plan zal het accent verschuiven richting de beoordeling door een externe deskundige.
Het Business Plan wordt dan beoordeeld op de volgende criteria:

 • Toepassing theorie op het Business Plan (25 % van de beoordeling)
 • Zelfreflectie (5 % van de beoordeling)
 • Uitvoering (5 % van de beoordeling)
 • Externe deskundige (35 % van de beoordeling)

BEOORDELING BUSINESS PLAN (2e jaar)

Je Business Plans in het tweede jaar worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Toepassing theorie op het Business Plan (25 % van de beoordeling)
 • Zelfreflectie (5 % van de beoordeling)
 • Uitvoering (5 % van de beoordeling)
 • Externe deskundige (35 % van de beoordeling)

Deelname aan het tweede jaar betekent een verdere ontwikkeling op HBO-niveau en de eis dat je vanuit meerdere invalshoeken naar een vraagstuk kijkt. De tijdens het 1e jaar gemaakte fouten bij het schrijven van de Business Plans dienen vanaf het 2e jaar vermeden te worden.

Tijdens de beoordeling zal een eventueel herhaalde fout, zwaarder en nadeliger wegen bij de toekenning van het cijfer.

Presentaties worden beoordeeld door een externe deskundige die tijdens de laatste avond van een module aanwezig is. Zij bepalen het cijfer van je presentatie.