[pc-pvt-content allow=”3″ warning=”0″]

PROFESSIONEEL MANAGEMENT – Deel 1

Module: Leiderschap – oktober 2018 t/m december 2018

Bijeenkomst 1
Datum 11 oktober 2018
Thema Stijl van leidinggeven
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 1 en 2
Grondslagen van het Management Hoofdstuk 1:  t/m paragraaf 1.3
Hoofdstuk 8: paragraaf 8.1 t/m 8.4
Syllabus Rollen en taakgebieden Hoofdstuk 2: paragraaf 2.1 t/m 2.4 en 2.8. Hoofdstuk 3: paragraaf 3.6 en         Hoofdstuk 4
Acties Na deze bijeenkomst ga je:
een mentor benoemen, die je tijdens het maken van het Business Plan begeleidt
een onderwerp kiezen voor je Business Plan i.o.m. je mentor en docent
jouw persoonlijke leerdoel opstellen voor deze module
schrijf de eerste paragrafen van je Business Plan
De organisatie waar je werkt
Wat is de aanleiding van je BP
Wie gaf opdracht voor dit BP
De vraag die je wilt beantwoorden
Bijeenkomst 2
Datum 1 november 2018
Thema Motiveren, coachen en beïnvloeden
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 3, 4 , 5 en 6
Syllabus Rollen en taakgebieden Hoofdstuk 3: paragraaf 3.1 t/m 3.5 en Hoofdstuk 5: paragraaf 5.1 t/m 5.4.1
Grondslagen van het Management Hoofdstuk 7, paragraaf 7.4 en 7.5 en Hoofdstuk 8, paragraaf 8.5
Artikel Hoe onderhandel je met lastige mensen
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Het doel wat je met dit BP wilt bereiken
Randvoorwaarden
Jouw eigen doelstelling m.b.t. dit BP
Gegevens verzamelen
De theorie praktisch getoetst
Bijeenkomst 3
Datum 15 november 2018
Thema Vergaderen, besluitvorming
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 7 en 8
Grondslagen van het Management Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 t/m 4.4 en Hoofdstuk 7, paragraaf 7.1 t/m 7.3 en Hoofdstuk 8, paragraaf 8.6
Syllabus Rollen en taakgebieden Hoofdstuk 3, paragraaf 3.7 en          Hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.2 t/m 5.6
Rollenspel Vergadering
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Benchmarking
Conclusie
Scenario’s
Oplossingsstrategie
Bijdrage aan doelstelling
Bijeenkomst 4
Datum 29 november 2018
Thema Creativiteit en teamsamenstelling
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 9 en 10
Artikel Creativiteit bevorderen
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Resultaat
Actoren
Activiteiten en planning
Grenzen
Randvoorwaarden
Kosten en baten
Draagvlak
Kwaliteitsborging
Evaluatie
Bijeenkomst 5
Datum 20 december 2018
Thema Samenvatting
Voorbereiding Neem je Business Plan ‘in paper’ mee in 2-voud
Geen bestudering van literatuur of artikelen
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Verslag presentatie
PRESENTATIE van je Business Plan voor de groep

Module: Processen, plannen en organiseren – januari 2019 t/m maart 2019

Bijeenkomst 1
Datum 10 januari 2019
Thema Ontwerp van de organisatiestructuur, Groeimodel van Greiner
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 1 en 2
Grondslagen van het Management Hoofdstuk 5.1 t/m 5.4
Acties Na deze bijeenkomst ga je:
een mentor benoemen, die je tijdens het maken van het Business Plan begeleidt
een onderwerp kiezen voor je Business Plan i.o.m. je mentor en docent
jouw persoonlijke leerdoel opstellen voor deze module
schrijf de eerste paragrafen van je Business Plan
De organisatie waar je werkt
Wat is de aanleiding van je BP
Wie gaf opdracht voor dit BP
De vraag die je wilt beantwoorden
Workshop Hoe bouw je een dorp?
Bijeenkomst 2
Datum 24 januari 2018
Thema Plannen, budgetteren, taakverdeling, procesmanagement, 4-fasenmodel
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 3, 4 , 5 en 6
Grondslagen van het Management Hoofdstuk 1.4 en 1.5
Hoofdstuk 6.1 t/m 6.8
Syllabus INK-model
Gastspreker Een gastspreker vertelt over de processen vanuit zijn bedrijf
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Het doel wat je met dit BP wilt bereiken
Randvoorwaarden
Jouw eigen doelstelling m.b.t. dit BP
Gegevens verzamelen
De theorie praktisch getoetst
Bijeenkomst 3
Datum 7 februari 2019
Thema Sturing van het dagelijkse werk
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 7, 8, 9 en 10
Grondslagen van het Management Hoofdstuk 9 en 10
Syllabus Zeven-krachten-model van Berenschot
Time Management
Opdracht Maak een organigram van je afdeling, als onderdeel van de hele organisatie
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Benchmarking
Conclusie
Scenario’s ATTENTIE:
Oplossingsstrategie Nevenstaande paragrafen
Bijdrage aan doelstelling kun je verdelen over de
Resultaat komende 3 weken, de tijd
Actoren die tussen lesavond 3 en
Activiteiten en planning lesavond 4 zit.
Grenzen
Randvoorwaarden
Kosten en baten
Draagvlak
Kwaliteitsborging
Evaluatie
Bijeenkomst 4
Datum 7 maart 2019
Thema Samenvatting
Voorbereiding Neem je Business Plan ‘in paper’ mee in 2-voud
Geen bestudering van literatuur of artikelen
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Verslag presentatie
PRESENTATIE van je Business Plan voor de groep


Module: Organisatiepsychologie- maart 2019 t/m juni 2019

Bijeenkomst 1
Datum 28 maart 2019
Thema Individuen en groepen in de organisatie, communiceren
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 1 en  2
Gedrag in organisaties Hoofdstuk 1, 3 en 5
Acties Na deze bijeenkomst ga je:
een mentor benoemen, die je tijdens het maken van het Business Plan begeleidt
een onderwerp kiezen voor je Business Plan i.o.m. je mentor en docent
jouw persoonlijke leerdoel opstellen voor deze module
schrijf de eerste paragrafen van je Business Plan
De organisatie waar je werkt
Wat is de aanleiding van je BP
Wie gaf opdracht voor dit BP
De vraag die je wilt beantwoorden
Rollenspel Communicatie
Bijeenkomst 2
Datum 11 april 2019
Thema Werving, selectie, employability, motiveren, leeft. bew. pers. bel.,
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 3, 4 , 5 en 6
Gedrag in organisaties Hoofdstuk 2
Syllabi Motiveren, Leeftijds bewust personeels beleid en inzetbaarheid
Rollenspel

Acties

Motivatie

schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan

Het doel wat je met dit BP wilt bereiken
Randvoorwaarden
Jouw eigen doelstelling m.b.t. dit BP
Gegevens verzamelen
De theorie praktisch getoetst
Bijeenkomst 3
Datum 25 april 2019
Thema Doelmatig samenwerken en overleggen, macht en leiding
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 7 en 8
Gedrag in organisaties Hoofdstuk 4 en 6
Syllabus Diversiteit
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Benchmarking
Conclusie
Scenario’s
Oplossingsstrategie
Bijdrage aan de doelstelling
Workshop Roos van Leary
Bijeenkomst 4
Datum 9 mei 2019
Thema Organisatiecultuur en besluitvorming
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 9 en 10
Gedrag in organisaties Hoofdstuk 8 en 9
Workshop Roos van Leary
Extra Emotionele intelligentie/zelfanalyse
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Resultaat
Actoren
Activiteiten en planning
Grenzen
Randvoorwaarden
Kosten en baten
Draagvlak
Kwaliteitsborging
Evaluatie
Bijeenkomst 5
Datum 23 mei 2019
Thema Zelforganiserende teams en Het Nieuwe Werken
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Syllabus Zelforganiserende teams en Het Nieuwe Werken
Workshop Roos van Leary
Bijeenkomst 6
Datum 6 juni 2019
Thema Stress, conflicten, Psycho Sociale Arbeidsbelasting PSA) en Veranderen
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Gedrag in organisaties Hoofdstuk 10 en 11
Syllabus Psychosociale arbeidsbelasting
Rollenspel Conflictmanagement
Extra Personal Branding
Bijeenkomst 7
Datum 27 juni 2019
Thema Presentaties
Samenvatting
Voorbereiding Neem je Business Plan ‘in paper’ mee in 2-voud
Geen bestudering van literatuur of artikelen Neem je Business Plan ‘in paper’ mee in 2-voud
Bereid je goed voor op je presentatie; deze wordt beoordeeld
Neem de aanbevelingen ter harte voor de afronding van je Business Plan


[/pc-pvt-content]

[pc-pvt-content allow=”6″ warning=”0″]

PROFESSIONEEL MANAGEMENT – Deel 2

Module: Verandermanagement – oktober 2019 t/m december 2019

Bijeenkomst 1
Datum 10 oktober 2019
Thema Complexiteit van veranderen – De vijf kleuren
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 1 en 2
Leren Veranderen Hoofdstuk 1 t/m 3
Grondslagen van het Management (let op: oude druk = Hoofdst. 6, par. 6.9 t/m 6.9.9) Hoofdstuk 6, paragraaf 6.9 t/m 6.9.4
Test Maak de kleurentest op pagina 433 ev van Leren Veranderen (Toegift 2)
Acties Na deze bijeenkomst ga je:
een mentor benoemen, die je tijdens het maken van het Business Plan begeleidt
een onderwerp kiezen voor je Business Plan i.o.m. je mentor en docent
jouw persoonlijke leerdoel opstellen voor deze module
schrijf de eerste paragrafen van je Business Plan
De organisatie waar je werkt
Wat is de aanleiding van je BP
Wie gaf opdracht voor dit BP
De vraag die je wilt beantwoorden
Bijeenkomst 2
Datum 31 oktober 2019
Thema De geplande verandering – diagnose en kernsituatie
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 3, 4 , 5 en 6
Leren Veranderen Hoofdstuk 4 en 5
Grondslagen van het Management Hoofdstuk 7, paragraaf 7.4 en 7.5
(Let op: oude druk = Hoofdstuk 6, paragraaf 6.9.10 t/m 6.9.11) Hoofdstuk 6, paragraaf 6.9.5 t/m 6.9.6
Gastcollege Verandermanager praat uit ervaring over veranderingen uit zijn praktijk
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Het doel wat je met dit BP wilt bereiken
Randvoorwaarden
Jouw eigen doelstelling m.b.t. dit BP
Gegevens verzamelen
De theorie praktisch getoetst
Bijeenkomst 3
Datum 14 november 2019
Thema Veranderstrategie, interventies en diagnosemodellen
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 7 en 8
Leren Veranderen Hoofdstuk 6 en 7
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Benchmarking
Conclusie
Scenario’s
Oplossingsstrategie
Bijdrage aan doelstelling
Bijeenkomst 4
Datum 21 november 2019
Thema Voorbeelden van interventies, veranderaars veranderen
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 9 en 10
Leren Veranderen Hoofdstuk 8 en 9
Workshop Managen van jouw weerstand
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Resultaat
Actoren
Activiteiten en planning
Grenzen
Randvoorwaarden
Kosten en baten
Draagvlak
Kwaliteitsborging
Evaluatie
Bijeenkomst 5
Datum 12 december 2019
Thema Samenvatting
Voorbereiding Neem je Business Plan ‘in paper’ mee in 2-voud
Geen bestudering van literatuur of artikelen
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Verslag presentatie
PRESENTATIE van je Business Plan voor de groep en in bijzijn van een externe deskundige
Presentatie wordt beoordeeld door deze deskundige

Module: Commerciële en financiële aspecten – januari 2020 t/m april 2020

Bijeenkomst 1
Datum januari 2020
Thema Strategisch profiel, marketingfunctie en  onderzoek
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 1 en 2
Handboek Strategische Marketing 3e druk Hoofdstuk 1, 2 en 3 t/m pag. 95
Acties Na deze bijeenkomst ga je:
een mentor benoemen, die je tijdens het maken van het Business Plan begeleidt
een onderwerp kiezen voor je Business Plan i.o.m. je mentor en docent
jouw persoonlijke leerdoel opstellen voor deze module
schrijf de eerste paragrafen van je Business Plan
De organisatie waar je werkt
Wat is de aanleiding van je BP
Wie gaf opdracht voor dit BP
De vraag die je wilt beantwoorden
Bijeenkomst 2
Datum januari 2020
Thema Externe analyse, interne analyse, strategische opties
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 3, 4 , 5 en 6
Handboek Strategische Marketing 3e druk Hoofdstuk 4, 5 en 6 t/m pag. 193
Gastcollege Marketingdeskundige praat uit ervaring over zijn praktijk
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Het doel wat je met dit BP wilt bereiken
Randvoorwaarden
Jouw eigen doelstelling m.b.t. dit BP
Gegevens verzamelen
De theorie praktisch getoetst
Bijeenkomst 3
Datum februari 2020
Thema Marketingstategie, segmentatie, positionering, product- en distributiebeleid
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 7 en 8
Handboek Strategische Marketing 3e druk Hoofdstuk 7, 8 en 9 t/m pag. 309
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Benchmarking
Conclusie
Scenario’s
Oplossingsstrategie
Bijdrage aan doelstelling
Bijeenkomst 4
Datum februari 2020
Thema Prijs en marketingcommunicatiebeleid, marketing en implementatie
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 9 en 10
Handboek Strategische Marketing 3e druk Hoofdstuk 10 en 11 t/m pag. 380
Workshop Marketing inside
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Resultaat
Actoren
Activiteiten en planning
Grenzen
Randvoorwaarden
Kosten en baten
Draagvlak
Kwaliteitsborging
Evaluatie
Bijeenkomst 5
Datum maart 2020
Thema Management Accounting: kosten
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Syllabus Kosten: definitie, functies en begrippen
Bijeenkomst 6
Datum maart 2020
Thema Management Accounting: beslissingsondersteunende calculaties
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Syllabus Beslissingsondersteunende calculaties: knelpuntcalculatie, capaciteitsvraagstuk
Bijeenkomst 7
Datum maart 2020
Thema Samenvatting
Voorbereiding Neem je Business Plan ‘in paper’ mee in 2-voud
Geen bestudering van literatuur of artikelen
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Verslag presentatie
PRESENTATIE van je Business Plan voor de groep en in bijzijn van een externe deskundige
Presentatie wordt beoordeeld door deze deskundige

Module: Project Management – mei 2020 t/m juni 2020 (zomer 2019)

Bijeenkomst 1
Datum mei 2020
Thema Het project algemeen, mensen en projecten
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 1 en 2
Projectmanagement – Roel Grit Hoofdstuk 1 en 2
 Workshop Vergaderfaciliteiten (faseren)
Acties Na deze bijeenkomst ga je:
een mentor benoemen, die je tijdens het maken van het Business Plan begeleidt
een onderwerp kiezen voor je Business Plan i.o.m. je mentor en docent
jouw persoonlijke leerdoel opstellen voor deze module
schrijf de eerste paragrafen van je Business Plan
De organisatie waar je werkt
Wat is de aanleiding van je BP
Wie gaf opdracht voor dit BP
De vraag die je wilt beantwoorden
Bijeenkomst 2
Datum mei 2020
Thema Het project van het begin tot het eind, planning
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 3, 4 , 5 en 6
Projectmanagement – Roel Grit Hoofdstuk 3 en 4
Opgaven Projectmanagement – Roel Grit Opgave 4.8 en 4.10 vooraf maken
Workshop Opening en Open Dag Almere (Work Breakdown Structure)
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Het doel wat je met dit BP wilt bereiken
Randvoorwaarden
Jouw eigen doelstelling m.b.t. dit BP
Gegevens verzamelen
De theorie praktisch getoetst
Bijeenkomst 3
Datum juni 2020
Thema Maken van een plan van aanpak. de P6 methode
Voorbereiding Bestudeer nauwkeurig onderstaande hoofdstukken/artikelen
Literatuur Daadkrachtig Verbeteren Hoofdstuk 7, 8, 9 en 10
Projectmanagement –  Roel Grit Hoofdstuk 5 en 6
 Opgave  Risicoanalyse Vooraf maken
Acties schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Benchmarking
Conclusie
Scenario’s
Oplossingsstrategie
Bijdrage aan doelstelling
 Resultaat
 Actoren
Activiteiten en planning
Grenzen
 Randvoorwaarden
Kosten en baten
Draagvlak
Kwaliteitsborging
Evaluatie
Bijeenkomst 4
Datum juni 2020
Thema Samenvatting
Voorbereiding Neem je Business Plan ‘in paper’ mee in 2-voud
Geen bestudering van literatuur of artikelen
Presentaties Alle deelnemers presenteren hun Business Plan integraal, beoordeling door externe deskundige.
Acties Schrijf de volgende paragrafen van je Business Plan
Evaluatie
Verslag presentatie en PRESENTATIE van je Business Plan
Afronding Voor degenen die de opleiding Middle Management afsluiten: evaluatie en nabespreking

 

[/pc-pvt-content]