[pc-pvt-content allow=”3″ warning=”0″]

Leerdoelen

Module: Leiderschap

Essentie: Je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om leiding te kunnen geven aan individuen en aan teams
Sub: Je kent jouw persoonlijke stijl van leidinggeven
Sub: Je weet per situatie de juiste stijl van leiding toe te passen
Sub: Je kunt medewerkers op verschillende manieren motiveren
Sub: Je bent in staat besluitvormingsprocessen te begeleiden
Sub: Je gaat creatief met medewerkers en teams om

Module: Processen, plannen en organiseren

Essentie: Je kent de processen op je afdeling en kunt deze begeleiden, plannen en organiseren
Sub: Je kent diverse organisatievormen
Sub: Je bent in staat de planning te beschrijven
Sub: Je weet hoe processen omschreven worden
Sub: Je kunt de onderlinge verbanden analyseren
Sub: Je bent in staat een advies te formuleren

Module: Organisatiepsychologie

Essentie: Je kunt gewenst gedrag van de organisatie en daarbij behorende persoonlijkheden beoordelen
Sub: Je kunt personeelsleden motiveren tijdens veranderingen
Sub: Je kunt de verandering in de stijl van leidinggeven overzien
Sub: Je weet gedrag in organisaties te beïnvloeden
Sub: Je kent de voor en nadelen van zelforganiserende teams
Sub: Je bent in staat een advies te formuleren
Sub: Je weet de criteria voor het werven van nieuwe medewerkers en de socialisatie
Sub: Je kunt diversiteit herkennen en weet hier goed mee om te gaan
Sub: Je weet hoe je employability kunt inzetten ook m.b.t. leeftijds-bewust-personeelsbeleid
Sub: Je anticipeert op Psychosociale Arbeidsrisico’s

Module: Verandermanagement

Essentie: Je kunt in een organisatie een veranderingsproces invoeren en begeleiden
Sub: Je kent de verschillende veranderstrategieën en kunt hieruit kiezen
Sub: Je kunt een verandertraject invoeren
Sub: Je kunt verandertrajecten begeleiden
Sub: Je kunt een advies uitbrengen aan je organisatie of afdeling
Sub: Je bent in staat weerstanden tijdig te onderkennen en hiermee professioneel mee om te gaan

Module: Commerciële en financiële aspecten

Essentie: Je herkent het strategisch profiel van een onderneming, je kunt dit beschrijven en je bent bekend met de functie die marketing binnen een onderneming vervult. Je bent in staat kostencalculaties te maken alsmede beslissingsondersteunende calculaties.
Sub: Je kunt de macro-, meso- en micro-omgeving van de onderneming analyseren, om op basis hiervan voorstellen te doen voor marketingdoelstellingen en (alternatieve) marketingstrategieën.
Sub: Je vertaalt ontwikkelingen naar doelstellingen voor marketingstrategie en je doet voorstellen voor besluitvorming ten aanzien van de te volgen strategie.
Sub: Je bent in staat een visie op de markt en de strategie te ontwikkelen en je doet op basis daarvan voorstellen voor invulling van de segmentatie en de positionering die het bedrijf wil innemen. Je beoordeelt of de markt gesegmenteerd moet worden en kan beargumenteerd kiezen welke segmentatie past. Je doet voorstellen voor de positie die de onderneming in deze segmenten moet innemen.
Sub: Je bent in staat om volgend uit de marketingstrategie voorstellen te doen voor het inrichten, beheersen en verbeteren van de inzet van operationele activiteiten op het gebied van product/dienstenmanagement en distributiemanagement.
Sub: Je bent in staat om volgend uit de marketingstrategie voorstellen te doen voor het inrichten, beheersen en verbeteren van de inzet van strategieën en operationele activiteiten op het gebied van prijsbeleid en marketingcommunicatie, inclusief het opstellen van een verkoopstrategie.
Sub:           Je hebt kennis van de belangrijkste kosten en calculaties in organisaties en kunt deze gebruiken bij beslissingen
Sub:           Je bent in staat kostencalculaties te maken
Sub:           Je kunt knelpuntscalculaties maken

Module: Projectmanagement

Essentie: Je hebt kennis van projectmatig werken en de projectorganisatie
Sub: Je bent in staat eenduidige projectdoelen en projectresultaten te formuleren
Sub: Je kunt faseren en een plan van aanpak samenstellen voor simpele projecten
Sub: Je kunt projectrapportages verzorgen een voortgang bewaken volgens een door jou opgestelde timetable
Sub: Je kunt zorg dragen voor een goede projectevaluatie en een juiste implementatie van het projectresultaat
Sub: Je bent in staat de risico’s van een project goed in te schatten

Competenties

Tijdens de verschillende modules worden de volgende competenties (verder) ontwikkeld:

Module: Leiderschap

Onderhandelen

Besluitvaardigheid

Leiderschap

Mensgericht leiderschap

Module: Plannen en organiseren

Plannen en organiseren

Resultaatgerichtheid

Probleemanalyse

Voortgangsbewaking

Kwaliteitsgerichtheid

Module: Organisatiepsychologie

Communicatieve vaardigheden
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Samenwerken
Organisatiesensitiviteit
Omgevingsbewustzijn
Analytisch vermogen

Module: Verandermanagement

Organisatiebewustzijn

Analytisch vermogen

Voortgangscontrole

Doelgerichtheid

Ondernemerschap

Module: Commerciële en financiële aspecten

Ondernemerschap

Markt- en klantgerichtheid

Innovatievermogen

Kwaliteitsgerichtheid

Module Projectmanagement

Voortgangsbewaking

Resultaatgerichtheid

Analyseren

Organiseren

[pc-pvt-content allow=”4″ warning=”0″]

Leerdoelen

  • Concerncommunicatie
  • Interne Communicatie
  • Marketingcommunicatie en de instrumenten
  • Communicatieplan
  • Media en omgaan met de pers
  • Tekst en beeld en uitvoering van communicatie

[/pc-pvt-content]